Geleceğin Anahtarı Hibrit Enerji Sistemleri

Kaynakların korunması adına yaşam tarzlarını yeniden düşünme ve hızlı teknolojik ilerleme ile desteklenen bir çağda, hibrit enerji sistemleri güçlü bir artış yaşıyor. Olası kombinasyonların çokluğu nedeniyle, hibrit enerji sistemleri enerji üretimi için yüksek verimli çözümler sunabilir ve maksimum performans garanti edebilir.

Hibrit enerji sistemlerinin faydaları

Verim

Farklı enerji kaynaklarının ileri teknoloji ağları, enerji üretiminde en yüksek verimliliği garanti eder. Hibrit enerji sistemleri merkezi ve yerel olmayan depolama şekillerinin birleşimi sayesinde akıllı ve düşük kayıp kontrolü, enerji tüketimini de sağlayabilir.

Yeni teknolojiler için önemli fırsatlar

Böyle bir enerji arz şebekesinin amacı, üretim ve tüketim arasında denge sağlamaktır. Bunu başarmak için, yenilikçi çözümler için yeni alanlar sunan, enerjinin üretimi, depolanması ve tüketimi ile bağlantılı çeşitli teknolojilerin kesintisiz entegrasyonu şarttır.


Hibrit Kombinasyon Formları

Hibrit enerji sistemleri, birbirini tamamlayan en az iki farklı enerji kaynağından oluşur. Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının olası kombinasyonları şehirler, ilçeler veya bireysel hane halkları için yenilikçi ve enerji açısından verimli bir çözüm sağlar.

Sürdürülebilirlik

Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi özel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getirirken, hibrit enerji sistemleri % 100 yenilenebilir enerji sağlayabilir ve ek esnekliği artırılabilir ve talebi karşılamak için uyum sağlayabilir.

Artan talep

Bu alandaki yeni olasılıkların ve yeniliğin ortaya çıkmasını kolaylaştıran artan teknik ilerleme nedeniyle, hibrit enerji sistemleri için talep artmıştır. Şehirler, arz ve talebi verimli bir şekilde yönetmek, enerji güvenliğini artırmak için araçlar sunarken bu çözümlere özel ilgi gösterirler.

Modüler teklif

Hibrit bir enerji sistemi tamamen otomatiktir ve aşırı üretilen enerji için en az bir enerji işleme tesisi, bir kontrol sistemi ve bir kısa vadeli enerji depolama birimi içermektedir. Kapalı devre sistemi sayesinde aşırı enerji depolanır ve tüketim kontrol edilebilir.

farunhofer projesi

Referans projeler

Hibrit Şehir Depolama adlı Fraunhofer projesi, Fraunhofer UMSICHT , Fraunhofer İMKB, Fraunhofer IOSB-AST ve Fraunhofer İSIT arasındaki bir işbirliğidir. Amaç, enerjiyi depolamak ve kullanmak için kentlerin muazzam potansiyelinden faydalanmaktır. Şehirler, yerel ağdaki enerji arzı ve talebi arasındaki doğrudan dengeye aracılık eden değerli bir rol oynayabilir. Hem elektrik hem de ısı üretmeyi kapsayan yenilenebilir enerjiler merkezi ve merkezi olmayan elektrikli depolamaya ek olarak merkezi olmayan jeneratörler ve ek termal depolama yoluyla sağlanan yüklerle entegre edilmiştir.
Enerji sisteminin geleceği için karşılaşılan zorluklar, aşırı dalgalı ve dağınık tüketim ve yenilenebilir enerji üretimi bağlamında bir uzay zaman dengesi elde etmektir.
Bu zorluk dört tamamlayıcı teknoloji yolu ile karşılanabilir:

Enerji depolaması

Enerji depolaması durumunda, küçük, merkezi olmayan yaklaşık 1 – 20 kilovat pil tabanlı lityum iyon piller yaklaşık olarak daha büyük depolama birimlerine bağlanır. Panel sistemler ise 50 kilovat ila 5 megavat arasında değişmektedir.

Ağ kapasitesi genişletme

Geleneksel ağ genişletme açısından, yalnızca uzun mesafe ağ iletimi bağlamında alakalı maliyet yoğun yüksek voltajlı doğrudan akım iletimine ek olarak, bölgesel ağ kapasitesi genişlemesi, ağların akıllı düzenleme yoluyla daha iyi kullanılmasına odaklanmaktadır.

hibrit sistemler

Kontrollü tüketim

Kontrol edilebilir tüketim ağırlıklı olarak, yüksek performanslı termal depolama ile merkezi olmayan ısı pompası sistemlerine odaklanır.

Planlanabilir üretim

Planlanabilir güç üretimi, her zamanki gibi ısıtıcıların yerine geçici olarak çalıştırılan yüksek kapasiteli termal depolama tankları ile çalıştırılan merkezi olmayan ısı ve elektrik üretim tesisleriyle kolaylaştırılır.
Yakın gelecekte çoğunlukla binalardaki neredeyse tüm teknolojiler konumlandırılacak olsa da, şebeke operatörleri için şehir veya ilçe düzeyinde nispeten ucuz depolama kapasitesinin kullanılması için orta gerilim / düşük voltaj, yani yerel güç transformatörü bazında hibrit enerji sistemleri için çok fazla potansiyel vardır.

Kaynak: http://ekolojist.net/gelecegin-anahtari-hibrit-enerji-sistemleri/