MİKROALG (FİTOPLANKTON) YETİŞTİRİCİLİĞİ

Mikro alg yetiştiriciliği çeşitli amaçlarla ele alınan bir konudur. Özellikle çeşitli su canlılarının ilk dönemdeki beslenmesinde mikro alg- lerin çok büyük önemi vardır. Örneğin karides larvası üretiminde ilk başlangıç yemi olarak algler vazgeçilemeyecek bir gıda kaynağıdır. Bu nedenle dünyada milyarlarca yetiştirilen karides larvası üretimi için bu larvaları besleme amacıyla yoğun alg üretimi yapılır. Bunu yanında balık larvalarına canlı yem olarak kullanılan rotifer yetiştiriciliğinde de rotiferlere yem olarak alglerin üretimi de önemli bir konudur. Bunun yanında alglerin pek çok diğer kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları insan gıdası olarak kullanıla- bildiği gibi yan bir besleyici olarak hap şeklinde insanlara sunumu da söz konusudur. Kimya ve kozmetik dünyasında da çeşitli algler kullanılmakta ve bu amaçla yoğun yetiştirme çalışmaları uygulanmaktadır.

 Alg üretimi konusunda çok çeşitli besi yöntemleri ve formülleri geliştirilmiş olmakla beraber biz konumuz kapsamında olan deniz balıkları larvası yetiştiriciliğinde kullanılan rotiferlerin beslenmesinde uygulanan mikro alg yetiştirme yöntemlerine değinerek konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Daha geniş kapasitelerde yetiştirme söz konusu olduğunda uygulanacak yöntemler de genel olarak benzerdir. Bu nedenle  bu konuda yeterli bilgiyi verebileceğimiz düşüncesi ile Tarım Bakanlığı’nın Karadeniz’de kalkan yetiştiriciliği kapsamında uyguladığı alg yetiştirme yöntemini tam açıklığı ile vererek konuyu ihtiyaç duyacaklara sunmaya gayret edeceğiz. Kuluçkahanelerde veya diğer amaçlarla yapılacak mikro alg üretimlerinde detayları çok güzel bir şekilde açıklanmış olan bu çalışmanın alg üretimi ile ilgilenenlere önemli bir yol gösterici olacağına inanıyorum.

     Diğer deniz balıkları kuluçkahanelerinde olduğu gibi, Kalkan balığı larva yetiştiriciliğinde de, fitoplankton üretimindeki amaçlar; rotiferlerin beslenmesi, rotifer ve artemia larvalarının besin değerini yükseltme amacıyla yapılan alg ile besleme çalışmaları, ayrıca larva tanklarında pestisit ve amonyak gibi zararlı maddelerin ortadan kaldırılması için alglerden yararlanma olarak sıralanabilir.


     Fitoplanktonun karakteristik gelişme safhaları beş ayrı aşamada gerçekleşir: Bunlar uyum veya adaptasyon safhası, hızlı gelişme safhası, gelişmenin yavaşlama safhası, duraklama safhası ve çökme safhası olarak belirtilebilir.


Uyum’ safhası: Ekimi yapılan alg hücreleri ortama uyum aşamasında olduğundan gelişmenin nispeten yavaş olduğu safhadır.

Hızlı gelişme safhası: Hücreler düzenli ve sürekli olarak sabit bir oranda bölünmeye başlamaktadır. Bu aşamada gelişme oranı maksimum seviyededir.

Yavaş gelişme safhası: Bu aşama hızlı çoğalma ve durgunluk safhaları arasındaki gelişmenin yavaşladığı safhadır. Bu safha diğer kültür tankına ekim yapılma zamanı olarak tavsiye edilmektedir.

Duraklama safhası: Hücrelerin çoğalma ve yok olma oranlarının eşit olduğu bu evrede, hücre sayısında herhangi bir değişme olmamaktadır.

Çökme Safhası: Bu safhada hücre sayısı ani olarak azalmaya başlar. Bu safhada ki fitoplankton, larva veya rotifer kültürü için kullanılmamalıdır.