TAZE, GÜVENLİ VE HİDROPONİK YEM

“Taze yem” tanımına baktığımızda, hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlik bitkiler veya bir diğer ifadeyle; büyükbaş ve küçükbaşlar, tavşanlar, atlar, kümes hayvanları gibi belli bir yerde yetiştirilmekte olan canlı hayvan varlıklarının beslenmesinde kullanılmak üzere tarımı yapılan ve hayvanlara hazır olarak, bulundukları yerde verilen ve de taze halde olan yem bitikleri olarak tarif edilmektedir.

Otlatmadan farklı olarak yetiştirilmiş bitkilerin hayvanlara ulaştırılarak beslenme şeklini ifade eder. Bu kavram, hayvanlarını farklı tür besinleri yahut bitkileri birbirine karıştırarak yediren eski Mısır’ a kadar dayanmaktadır. 1800 lerin Avrupa’sında ise mandıra çiftlikleri hayvanlarına çimlendirilmiş tahılları yedirerek süt verimini ve doğurganlığı arttırma yoluna gitmişlerdir.

Taze yem olarak tahıllar ve baklagiller farklı miktarlarda topraksız tarım kültürlerinde yetiştirilebilirler.

Hidroponik sistemlerde yıl boyunca tam kontrollü kapalı ortamlarda tonlarca taze yem üretmek mümkündür. Aslında hidroponik sistemler ışık, su ve sıcaklığın kontrol edildiği yapay çevrelerde tohumdan taze ye üretmektedir. Bu sistemlerde başta arpa olmak üzere mısır, alfalfa, ayçiçeği, mercimek, buğday, fiğ, yonca gibi bitkiler yetiştirilebilir.

Hidroponik taze yem yetiştirme sistemleri için “sadece su ilave edin” sözü yapılan işlemi tam olarak tanımlayamasa da bu yöntem şüphesiz hem üreten hem de tüketen için en hayati ve önemli gelişmedir. Hidroponik taze yem üretim sistemlerinde uygulanan aşamalar şu şekilde özetlenebilir;

  • Tohumların temizlenmesi ve havalandırılmış suda 8-12 saat kadar bekletilir böylelikle dış kabuk yumuşar ve çimlenme hızlanır,
  • Suda bekletme sonrasında tohumlar tepsilere alınır ve sabit sıcaklıkta (genellikle 16 C – 21 C arasında) 6 ila 8 günlük (ekseriyetle 7 gün) yetiştirmeye alınır. Yetiştirme döneminde aydınlatma yapılmaktadır. Alınan çimlenmiş ürünlerin kök kısmı keçe gibi birbirine geçmiş yeşil aksamı ise uzun tüylü halılar gibi büyümüş olur ve hem kök hem de yeşil aksamı ile hayvanların tüketimine bütün olarak veya parçalanarak verilir.

Havanları taze ot ile beslemenin hem hayvan sağlığı üzerine direkt olarak hem de onlardan alınan ürünlerin (et, süt, yumurta) miktar ve kalitesine yansıyan olumlu etkileri yadsınamaz.

Geviş getiren hayvanların beslenmesi üzerine doktora yapmış olan Sylvia Abel-Caines’ in araştırma notlarında belirttiği üzere taze ot tüketen hayvanların mide ortamı pH seviyesi nişastalı daneli tahılları tüketenlere göre  daha dengelidir. Kendisi “ Çimlendirilmiş taze otlardaki mineral ve vitamin seviyeleri tohuma göre kayda değer bir artış göstermektedir, ayrıca inhibitör (önleyici) enzimler olmadığı için bunların emilimi de daha etkin ve kolay olmaktadır. Bazı tohumların vitamin içeriği çimlendirme döneminde birkaç günde esas değerinin 20 katına kadar yükselmektedir” demiştir.

Hidroponik çimlendirme üniteleri doğru bir şekilde kurulup yönetildiğinde 100 m2 lik bir alanda kurulmuş olan bir üniteden günlük 1 ton taze ot hasat edilebilmektedir ve bu arada geleneksel tarım yöntemlerine göre daha az su tükettiği gibi bu aynı miktarda ürünü çok daha az yıllık maliyet oluşturmaktadır. Bir diğer avantaj ise kuraklık veya don gibi iklimsel risklerden uzak olmasıdır.

Günümüzde hidroponik sistemler genellikle çöl veya verimsiz toprak koşulları nedeniyle dış ortamda geleneksel tarım yöntemleri ile üretim yapmanın neredeyse imkânsız veya yüksek maliyetli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

Hidroponik taze ot yetiştirme sistemleri en çok yarı kurak, kurak ve kuraklığa meyilli bölgelerde, altyapı eksikliği nedeniyle kronik susuzluk olan yerlerde etkin bir çözüm olmaktadır. Kayalık, taşlık ve verimsiz arazi sahipleri için büyük bir rahatlıktır olduğu gibi arazisi olmayan hayvan sahipleri için de hayvanlarını taze otla besleme imkanını sunmaktadır.

Bu sistemler oldukça gelişmiş sistemler tam otomatik taze otu dış iklim koşullarından etkilenmeden tam kapalı kontrollü ortamda yetiştirmektedirler. Gerekli olan girdiler olan su, ışık, sıcaklık, nem ve havalandırmayı sensörler vasıtası ile otomatik olarak kullanmaktadır.

Taze otların çimlenme sırasında tohum endospermi bünyesindeki kompleks bir yapıda olan bileşikler parçalanarak daha basit bileşiklere dönüşürken vitamin oranları da yükselmektedir. Bu süreç zarfında A ve E vitaminleri, beta karoten  miktarı kayda değer bir yükselme gösterir.

Örneğin bir incelemede E vitamininin % 700 oranında arttığı (Cudderford, 1989); başka bir incelemede ise, hayvan beslenme uzmanları biyolojik açıdan çok yüksek olmasa da bu oranların günlük mandıra hayvanlarının ihtiyacı olan değerlerin bile üzerine çıkabileceğini ifade etmişlerdir(Soder, 2016)

Son yıllarda, organik mandıra çiftliklerinin taze ot yetiştirme sistemlerini tercih etmelerinin nedenlerinin başında, sistemde hiçbir gübre, pestisit vb maddeler kullanılmadığından organik tohum kullanıldığı takdirde organik taze yem elde edilmesi ve bunun başka organik yemlere göre daha uygun fiyatla mal olmasıdır. Ayrıca yemin sürekliliği yani mevsimsel ve iklimsel etkilerde kalmadan 365 gün taze yemin hayvanları için sistemden elde edilmekte olması da bir diğer etmendir.

2017 sonlarında NOP tarafından değiştirilen şartnameler ile hidroponik sistemler, hidroponik sistemlerde çimlendirilmiş olan taze otlar da “organik” kapsamında kabul görmektedir. Her ne kadar taze otlar ek gıda olarak görülse de Pasture Kanunu olarak bilinen hayvanların beslenmelerinde en az % 30 kuru madde oranının bulunmasına yardımcı olmakta ama tam olarak karşılamayabilmektedir.

Hidroponik sistemlerde yetiştirilmiş olan taze ot formundaki yemler, üreticilere hayvanlarını kaliteli, yüksek besin içerikli ve birçok imkânın olmadığı koşullarda taze yem ile besleyebilmeleri olanağını sağlamaktadır.